View count: 8836

Sự phát triển trong tương lai

Ngoài phân tích hóa học phân tích, hóa hữu cơ, hóa học vật lý và hóa vô cơ, hướng phát triển chính của Khoa trong giai đoạn này là phát triển mở rộng các lĩnh vực mới về hóa học vật liệu, hóa học môi trường và hóa học khí quyển dựa trên hóa học tổng hợp, hóa học phân tích và hóa học vật lý, và sẽ hợp tác với các Khoa liên quan của trường, như Khoa Vật lý, Khoa khí quyển, Khoa quang điện, Khoa kỹ thuật Hóa học, Khoa kỹ thuật Môi trường và Khoa khoa học Đời sống, đồng thời thiết lập kế hoạch hợp tác với các đơn vị nghiên cứu khác trong và ngoài nước, như Viện nghiên cứu Trung Ương, Viện nghiên cứu công nghiệp, Trung tâm bức xạ Synchrotron, v.v., nhằm phát huy sức mạnh của tập thể để có được sự hợp tác và đột phá trên nhiều lĩnh vực.